Q&A

W tym miejscu pojawiać się będą odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące technologii cynkowania ogniowego. Zapraszamy do śledzenia.

13. Jakie metale zawiera tzw. konwencjonalny stop cynkowy w metodzie cynkowania jednostkowego i jakie jest ich działanie?

12. Czy są określone orientacyjne parametry dotyczące obróbki materiału lub czasu trwania procesu cynkowania?

11. Z jakich etapów technologicznych składa się proces cynkowania jednostkowego?

10. Co oznaczają pojęcia cynkowanie na sucho oraz cynkowanie na mokro ?

9. Jakie są odmiany procesu cynkowania ogniowego i czym różnią się wytworzone produkty?

8. W jakiej postaci i dlaczego stale konstrukcyjne zawierają wodór?

7. Jaki wpływ na powstawanie ogniowej powłoki cynkowej mają zawarte w stali krzem i fosfor?

6. Co rozumiemy pod pojęciami stal uspokojona i stal nieuspokojona?

5. Co to jest efekt Kirkendalla?

4. Co to są fazy międzymetaliczne i jakie mają właściwości z punktu widzenia cynkowania?

3. Co odróżnia stal od żeliwa?

2. Na jakich stalach lub też elementach stalowych powstają zgodne z normą powłoki cynkowe?

1. Jakie ważne informacje zawarte są w oznaczeniu stali?

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego

Członek PTC nie zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego