Q&A

W tym miejscu pojawiać się będą odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące technologii cynkowania ogniowego. Zapraszamy do śledzenia.

12. Czy są określone orientacyjne parametry dotyczące obróbki materiału lub czasu trwania procesu cynkowania?

11. Z jakich etapów technologicznych składa się proces cynkowania jednostkowego?

10. Co oznaczają pojęcia cynkowanie na sucho oraz cynkowanie na mokro ?

9. Jakie są odmiany procesu cynkowania ogniowego i czym różnią się wytworzone produkty?

8. W jakiej postaci i dlaczego stale konstrukcyjne zawierają wodór?

7. Jaki wpływ na powstawanie ogniowej powłoki cynkowej mają zawarte w stali krzem i fosfor?

6. Co rozumiemy pod pojęciami stal uspokojona i stal nieuspokojona?

5. Co to jest efekt Kirkendalla?

4. Co to są fazy międzymetaliczne i jakie mają właściwości z punktu widzenia cynkowania?

3. Co odróżnia stal od żeliwa?

2. Na jakich stalach lub też elementach stalowych powstają zgodne z normą powłoki cynkowe?

1. Jakie ważne informacje zawarte są w oznaczeniu stali?

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego

Członek PTC nie zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego