+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Baza Wiedzy

Alkaliczne oczyszczanie

Usuwanie z powierzchni metalu zanieczyszczeń mechanicznych, olejowych, smarów, konserwacji w procesie zanurzeniowym lub natryskowym.

Alodynowanie (fosforowanie aluminium)

Wytwarzanie chemicznych powłok na aluminium i stopach glinu. Alodynowanie powoduje wytworzenie powłok o dużej odporności na korozję.

Anodowanie

Tradycyjny sposób przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Zaletą powłok anodowych jest doskonałe zabezpieczenie przed korozją, ze szczególnym uwzględnieniem korozji nitkowej.

Barwienie chemiczne

Barwienie powierzchni anodowanego aluminium.

Barwienie elektrolityczne

Barwienie powierzchni anodowanego aluminium w polu elektrycznym.

Chromianowanie

Wytwarzanie powłoki konwersyjnej najczęściej na powierzchni aluminium w celu zwiększenia przyczepności farb proszkowych do podłoża oraz ochrony antykorozyjnej metalu.

Cynkowanie galwaniczne

Wytworzenie powłoki cynku na powierzchniach stalowych na drodze elektrochemicznej w celu zabezpieczenia stali przed korozją.

Cynkowanie ogniowe

Wytworzenie na powierzchni stali lub żeliwa powłoki stopów cynku w celu ochrony antykorozyjnej. Metoda polegająca na zanurzeniu prefabrykowanej stali w ciekłym cynku. Cynk tworzy trwałą i nieprzepuszczalną powłokę zabezpieczającą stal przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dekapowanie (odtlenianie powierzchni)

Ostateczne usunięcie cienkich warstewek tlenkowych, jakie mogły się utworzyć w czasie obróbki przygotowawczej metalu, a których usunięcie jest niezbędne dla osiągnięcia właściwej przyczepności powłoki galwanicznej do podłoża. Jest to ostatnia operacja poprzedzająca nakładanie właściwej powłoki antykorozyjnej.

Fosforanowanie

Wytwarzanie chemicznie lub elektrochemicznie ochronnej powłoki fosforanów na powierzchni metali (głównie stali), prowadzone w gorących roztworach fosforanów i kwasu fosforowego. Powłoka fosforanowa jest odporna na działanie wysokich temperatur, zmniejsza współczynnik tarcia, stanowi dobry podkład dla farb i lakierów.

Kąpiel cynkowa

Ostatni etap procesu cynkowania ogniowego polegający na zanurzeniu uprzednio przygotowanego podłoża stalowego w kąpieli stopionego cynku o temperaturze 445°C-455°C. W tych warunkach cynk i żelazo ulegają bardzo szybkiej reakcji chemicznej, co skraca czas zanurzenia powierzchni stalowych w ciekłym cynku do kilku minut. Na drodze dyfuzji, czyli przenikania atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali, powstaje powierzchniowy stop żelazo-cynk zawierający różny stosunek obydwu składników. Zewnętrzna warstwa powłoki odzwierciedla skład kąpieli cynkowniczej zastosowanej w procesie.

Lakierowanie (malowanie)

Przedłużanie trwałości powłoki cynkowej i nadawanie jej określonych walorów estetycznych poprzez nakładanie powłoki lakierniczej lub malarskiej (tzw. system typu duplex).

Malowanie proszkowe

Malowanie powłok metalowych farbami proszkowymi techniką natrysku elektrostatycznego bądź elektrokinetycznego.

Obróbka strumieniowo-ścierna

Usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni stali, przy wykorzystaniu ściernych materiałów metalowych. Podczas obróbki strumień sprężonego powietrza wzbogacony w materiał ścierny (tj. staliwo, żeliwo, ziarna cięte z drutu stalowego), kierowany jest na powierzchnię poddaną mechanicznemu czyszczeniu. W zależności od rodzaju zastosowanego materiału ściernego i prędkości, z jaką uderza on w przedmiot, uzyskuje się efekt wygładzenia, utwardzenia, nagrzewania, deformacji bądź umocnienia struktury powierzchniowej.

Odtłuszczanie

Chemiczne czyszczenie powierzchni stalowych, podczas którego usuwa się tłuszcz, substancje włoskowate i oleje utrudniające reakcję żelaza z cynkiem. Właściwości czyszczące i odtłuszczające posiada wiele nieorganicznych roztworów o odczynie alkalicznym, kwaśnym i neutralnym.

Satynowanie

Tworzenie na powierzchni metalu delikatnie matowej warstwy, której połysk można modyfikować. Proces tworzenia powłoki o strukturze drobnokrystalicznej i niezorientowanej, uzyskanej dzięki dodatkowi odpowiednich związków organicznych.

Topnikowanie

Zanurzanie elementów stalowych w mieszanie chlorku cynku i chlorku amonu (ZnCl2/NH4Cl), celem zapewnienia prawidłowego przebiegu reakcji chemicznych zachodzących podczas cynkowania. Głównym zadaniem tego etapu przygotowania powierzchni wyrobów stalowych i żeliwnych do cynkowania ogniowego jest poprawienie zwilżalności podłoża przez ciekły cynk, a także zabezpieczenie odtłuszczonego i wytrawionego wyrobu przed utlenianiem powierzchni, aż do momentu zanurzenia w roztopionym cynku.

Trawienie

Usuwanie substancji niemetalicznych tj. tlenki żelaza pod postacią rdzy, zgorzeliny i innych produktów korozji z powierzchni stalowych. Trawienie polega na zanurzeniu przedmiotów stalowych w kąpieli w kwasie solnym. W wyniku prawidłowo wykonanego trawienia uzyskuje się powierzchnię pozbawioną warstw tlenkowych.

Wybłyszczanie

Uzyskanie w efekcie trawienia chemicznego lub elektrochemicznej błyszczącej struktury powierzchni na aluminium przed anodowaniem.

Zgorzelina

Efekt korozji gazowej, warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem. Występuje w postaci powłoki lub łusek.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego