Formularz Kontaktowy

Siedziba PTC:
Polskie Towarzystwo Cynkownicze
ul. Miedziana 3A m. 11
00-814 Warszawa

Adres do korespondencji:
Ocynkownia Śląsk Spółka z o.o.
ul. Kroczymiech 38
32-500 Chrzanów
tel. +48 605 999 780
fax +48 32 649 70 02

Numer konta bankowego:
48 1240 3536 1111 0010 0483 7922
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdynia
ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia

Powrót do góry