+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Przygotowanie materiału do cynkowania ogniowego

Projekt konstrukcji przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinien spełniać określone normy. Zapewnia to bezpieczeństwo w trakcie procesu
i wyklucza błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiału.

Przygotowanie elementów do cynkowania ogniowego

Cynkowaniu podaje się stale miękkie (tzn. nie poddane zabiegom podniesienia wytrzymałości, takich jak: hartowanie, zgniot na zimno), niektóre stale niskostopowe oraz żeliwo i staliwo o różnych kształtach i wymiarach, w których:

Nie należy cynkować złącz lutowanych o niskiej temperaturze topnienia, dużych niepodpartych powierzchni z cienkiej blachy oraz elementów sztywnych tylko w jednej płaszczyźnie, gdyż grozi to deformacją konstrukcji. Cynkowanie jest przeciwwskazane także w przypadku powierzchni pokrytych antyrozpryskowymi farbami silikonowymi.

Sposoby poprawnego przygotowania przedmiotów do cynkowania ogniowego

  1. Usztywnienia z kątowników zakończone przed półką elementu głównego zapewniają właściwy spływ cynku z narożników.
  2. Przy podporach montowanych na zewnątrz pomiędzy blachą stopową a elementem pionowym żebro powinno być ścięte, umożliwi to swobodne spływanie cynku.
  3. Otwory wywiercone w miejscach pokazanych na rysunku zapewniają lepszą jakość cynkowania.
  4. Wycięcia w kształcie litery V stanowią alternatywę dla otworów wierconych.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego