+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Rodzaj stali

Warto zapoznać się z kryteriami, według których można ustalić, jaki rodzaj stali spełnia warunki zezwalające na proces cynkowania ogniowego. Jest to bardzo istotny element, który na celu ma wyeliminowanie stali nienadających się do pokrycia powłoką cynku. Z reguły metodzie tej poddaje się elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, a zwłaszcza z węglowych i niskostopowych materiałów na bazie żelaza tj. stal, staliwo, żeliwo szare, a także z mosiądzu i miedzi.

Zmodyfikowane podejście metodyczne stosuje się w przypadku stali o wysokiej zawartości węgla (tj. materiały z grupy żeliw). Także wysokowytrzymałe śruby oraz drobnoziarniste stale konstrukcyjne zgodnie z zaleceniami normy DIN 17102 wymagają stosowania specjalnych parametrów obróbki obejmującej trawienie.

Każdy rodzaj stali, który spełnia wymagania normy DIN 17100 oraz PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo. Zawartość węgla (C) i krzemu (Si) w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%.

Proces cynkowania przebiega najefektywniej w przypadku stali o zawartości krzemu poniżej 0,03%. Nieco niższą jakość powłok cynkowych (grubość, połysk, gładkość, przyczepność) uzyskuje się w przypadku stali zawierającej krzem w zakresie 0,12% do 0,3% (norma PN-EN 10025). Przykłady takich stali podano poniżej:

Istotna uwaga!

Nie zaleca się cynkowania konstrukcji stalowych, w których zawartość Si wynosi od 0,03% do 0,12% (np. St3SY/S235JRG2; St3VY/S235JRG2) i powyżej 0,3% (np. 18G2A/S 355 J2G3). W przypadkach podwyższonej zawartości krzemu istnieje ryzyko, że reakcja żelazo-cynk przebiegnie zbyt gwałtownie, powodując  przekroczenie normy udziału stopu żelazowo-cynkowego w powłoce cynkowej. W skrajnych przypadkach powłoka cynkowa może zawierać znaczne domieszki żelaza i cynku, powodując efekt Sandelina.

Efekt Sandelina – zjawisko to obserwuje się, gdy zawartość krzemu w stali waha się od 0,03% do 0,12% lub przekracza granicę 0,3%. W wyniku tego procesu uzyskuje się powłokę cynkową, która nie spełnia wymagań jakościowych. W efekcie warstwa cynku jest matowo-szara, chropowata, nierównomierna, bardzo krucha i wrażliwa na ścieranie, silne odkształcenia i uderzenia. Efekt Sandelina powoduje zmniejszenie przyczepności grubych powłok do stali, dlatego nie zaleca się ocynowywania konstrukcji stalowych zawierających krzem w przedziałach stężeń określonych wyżej.

Idealnym materiałem do cynkowania metodą zanurzeniową jest stal o zawartości krzemu poniżej 0,03% i/lub w przedziale od 0,15% do 0,25%.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego