+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Statystyki eksploatacji cynku

Analiza produkcji i konsumpcji cynku wraz z geograficzną lokalizacją najistotniejszych regionów jego eksploatacji

Szacuje się, iż potencjał wydobywczy cynku sięga 430 milionów ton. Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Cynku i Ołowiu podaję, że obecnie światowa produkcja tego surowca wynosi ponad 10 milionów ton. Oznacza to, że w perspektywie kolejnych lat globalne zużycie cynku będzie wykazywać tendencje rosnącą.

Źródła:

1) ILZSG – Principal Uses of Lead and Zinc Western World 2008, IZA
2) Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Cynku i Ołowiu, raport 2008

satystyki

Rys. 1. Wykorzystanie światowych zasobów cynku (%)

Największe ilości cynku jest wykorzystana w procesie cynkowania stali metodą zanurzeniową. Około 17% światowej podaży cynku przeznacza się na produkcję mosiądzu i dokładnie tyle samo na produkcję stopów o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Mniejsze ilości cynku zużywa się przy produkcji związków nieorganicznych (tlenek i siarczan Zn) i półproduktów (baterie, pokrycia dachów, kauczuk).

Niekwestionowanym liderem na światowym rynku produkcji i konsumpcji cynku są Chiny. Roczne pozyskiwanie cynku w tym kraju stanowi ponad 25% światowej eksploatacji, a przez ostatnie dziesięciolecie jego zużycie wzrosło aż trzykrotnie. Wysoką produkcję cynku odnotowuje się również w:

W Polsce wydobycie rudy cynku koncentruje się w południowej części kraju, a zwłaszcza w obszarze śląsko-krakowskim. W ostatnich latach z uwagi na stopniowe wyczerpywanie się złóż, ograniczono wydobycie tego surowca do dwóch rejonów: Olkusza (70% krajowych zasobów przemysłowych) i Chrzanowa (28%).

W 2009 roku wydobycie rud cynku i ołowiu w naszym kraju wyniosło 2 349 tys. ton rudy, z czego 89 tys. ton stanowił cynk.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego