+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu pojawiać się będą odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące technologii cynkowania ogniowego. Zapraszamy do śledzenia.

40. Czy bizmut jako składnik kąpieli cynkowej ma wpływ na trwałość wanny cynkowniczej?

39. Co oznacza pojęcie katodowa ochrona przed korozją w odniesieniu do powierzchni ocynkowanych?

38. Jak postępować z konstrukcją ocynkowaną z punktu widzenia ochrony przed korozją?

37. Co to jest biała korozja i o czym należy pamiętać, jeśli wystąpi?

36. Wobec jakiej wody cynk jest wystarczająco odporny na korozję?

35. Na jakich właściwościach cynku opiera się jego dobra odporność na korozję atmosferyczną?

34. Co należy rozumieć pod pojęciem właściwej obróbki strumieniowej Sweepen?

33. Co jest powodem pęcherzenia i odpryskiwania powłok cynkowych bezpośrednio od podłoża, nieraz dopiero po wielu godzinach od cynkowania i jak można temu przeciwdziałać ?

32. Co to są struktury mieszane? Jakie gatunki stali są podatne na zróżnicowany miejscowo przyrost powłoki i dlaczego?

31. Dlaczego grubość powłoki na krawędziach ciętych palnikiem na stalach uspokojonych krzemem jest znacząco mniejsza niż na powierzchni elementu?

30. Jaki związek zachodzi między budową i przyczepnością powłok cynkowych? Jaki ranking można ustalić dla naprężeń rozciągających względnie dla naprężeń wywołanych przez drgania?

29. W jakich obszarach powłoki cynkowej dochodzi do nagromadzenia się ołowiu względnie cyny?

28. Dlaczego i w jakich warunkach tworzy się kwiat cynkowy?

27. Dlaczego przy malowaniu proszkowym elementów ocynkowanych może dojść do gazowania i jak temu zapobiegać?

26. Co rozumiemy pod pojęciem kruchości wodorowej?

25. Jakie są warunki otrzymania optymalnych powłok cynkowych w procesie wysokotemperaturowym?

24. Jakie zjawiska można dobrze wytłumaczyć za pomocą teorii powstawania powłok cynkowych pod wpływem wodoru podczas jednostkowego cynkowania ogniowego w normalnym zakresie temperatur do 490°C?

23. Czy należy wyobrażać sobie podłoże stalowe jako butelkę wody mineralnej, z której po otwarciu tryska gaz?

22. Jaką rolę w procesie tworzenia powłoki odgrywa rozpuszczony w stali wodór?

21. Jaki wpływ na przyrost powłoki i jej strukturę ma temperatura cynkowania?

20. Jaki wpływ na przyrost powłoki w normalnym zakresie temperatur od 435°C do 460°C ma czas cynkowania?

19. Co to jest efekt Bablika, Sandelina i Sebisty?

18. Co oznacza paraboliczny, a co liniowy przyrost powłoki?

17. Jakie wady powłok cynkowych może wywołać niewłaściwe stosowanie topnika?

16. Jaką rolę przy tworzeniu powłoki odgrywa topnik?

15. Kiedy dochodzi do korozji naprężeniowej indukowanej metalem ciekłym?

14. Jakie typowe metale zawierają stopowe kąpiele cynkowe i jakie jest ich działanie?

13. Jakie metale zawiera tzw. konwencjonalny stop cynkowy w metodzie cynkowania jednostkowego i jakie jest ich działanie?

12. Czy są określone orientacyjne parametry dotyczące obróbki materiału lub czasu trwania procesu cynkowania?

11. Z jakich etapów technologicznych składa się proces cynkowania jednostkowego?

10. Co oznaczają pojęcia cynkowanie na sucho oraz cynkowanie na mokro ?

9. Jakie są odmiany procesu cynkowania ogniowego i czym różnią się wytworzone produkty?

8. W jakiej postaci i dlaczego stale konstrukcyjne zawierają wodór?

7. Jaki wpływ na powstawanie ogniowej powłoki cynkowej mają zawarte w stali krzem i fosfor?

6. Co rozumiemy pod pojęciami stal uspokojona i stal nieuspokojona?

5. Co to jest efekt Kirkendalla?

4. Co to są fazy międzymetaliczne i jakie mają właściwości z punktu widzenia cynkowania?

3. Co odróżnia stal od żeliwa?

2. Na jakich stalach lub też elementach stalowych powstają zgodne z normą powłoki cynkowe?

1. Jakie ważne informacje zawarte są w oznaczeniu stali?

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego