+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

11. Z jakich etapów technologicznych składa się proces cynkowania jednostkowego?

Proces cynkowania jednostkowego składa się, poza sortowaniem i podwieszaniem wyrobów, z następujących operacji:

–  odtłuszczanie

–  trawienie

–  topnikowanie z suszeniem

–  właściwe cynkowanie.

W przypadku pokrycia konstrukcji zendrą hutniczą lub jeśli zachodzi konieczność krótkiego trawienia, może być potrzebne wstępne czyszczenie strumieniowe. W zależności od stanu wyrobu można ewentualnie zrezygnować z odłuszczania. Poza wymienionymi operacjami stosuje się także płukanie konstrukcji. Standardowo wykonuje się płukanie w wodzie pomiędzy trawieniem a topnikowaniem. W zależności od wyrobu i wymagań klienta mogą wystąpić jeszcze inne dodatkowe etapy procesu.

Do technologii cynkowania należy także właściwe składowanie konstrukcji ocynkowanej, aby uniknąć zjawiska białej korozji.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego