+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

15. Kiedy dochodzi do korozji naprężeniowej indukowanej metalem ciekłym?

Ciekłometaliczna korozja naprężeniowa (LME) może wystąpić, gdy:

Odnośnie materiału niebezpieczeństwo LME rośnie wraz ze wzrostem wytrzymałości materiału. Materiały o podwyższonej udarności są mniej podatne niż materiały o mniejszej udarności. Stale niskokrzemowe są zasadniczo mniej zagrożone niż stale uspokojone krzemem.

Naprężenia rozciągające w elemencie konstrukcyjnym mogą być uwarunkowane przez naprężenia własne z procesu wytwórczego profili, naprężenia spawalnicze w konstrukcji, termicznie przez proces zanurzania w kąpieli cynkowej lub poprzez kombinację wszystkich tych czynników. LME ma uwarunkowany korozyjnie międzykrystaliczny mechanizm pękania, dlatego uszkodzenie to występuje już przy naprężeniach rozciągających poniżej granicy plastyczności, albo wytrzymałości na rozciąganie.

Konwencjonalny stop cynkowy z dodatkiem ołowiu może także wywołać LME, jeśli wystąpią ze strony materiału ekstremalne warunki odnośnie naprężeń rozciągających.

Agresywność kąpieli cynkowej rośnie wyraźnie ze wzrostem stężenia określonych dodatków stopowych. Szczególnie krytyczne jest zbyt duże stężenie cyny i ołowiu. Bizmut w normalnych stężeniach nie zwiększa LME.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego