+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

18. Co oznacza paraboliczny, a co liniowy przyrost powłoki?

Paraboliczny (hamowany)  przyrost powłoki następuje zgodnie z równaniem:

Sd = k1 √k2t                         gdzie:          Sd = grubość powłoki

                                                               k = stałe

                                                               t = czas cynkowania

Proces cynkowania stali niskokrzemowych poniżej temperatury 490°C, jak też wszystkich stali powyżej 530°C przebiega według parabolicznego równania kinetycznego reakcji. Przyczyną tego jest z jednej strony powstawanie szczelin pomiędzy materiałem bazowym żelazem a zwartą fazą δ1, a z drugiej strony samo działanie tej zwartej fazy, ponieważ utrudnia ona transport cząstek żelaza i cynku, a tym samym ich reakcję.

Liniowy (niehamowany) przyrost powłoki następuje zgodnie z równaniem:

Sd = b t                                    gdzie:      Sd = grubość powłoki

                                                                b = stała zależna od stali

                                                                t = czas cynkowania

Cynkowanie wszystkich krzemowych stali do temperatury 530°C oraz stali niskokrzemowej w temperaturze pomiędzy 490°C i 530°C przebiega według liniowego równania kinetycznego reakcji. Stała b jest zależna od stali.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego