+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

2. Na jakich stalach lub też elementach stalowych powstają zgodne z normą powłoki cynkowe?

Zasadniczo wszystkie stale konstrukcyjne stosowane w praktyce można ocynkować zgodnie
z normą. Różny jest tylko wysiłek techniczny (przygotowanie powierzchni, topnikowanie)
oraz możliwy do osiągnięcia wynik.

Efekt cynkowania jest w dużym stopniu uzależniony od składu chemicznego stali (zawartość krzemu i fosforu), stopu cynkowego i technologii cynkowania (temperatura  i czas cynkowania).

Ważne dla wyniku cynkowania są też rodzaj i konstrukcja cynkowanych elementów stalowych, ponieważ podczas procesu cynkowania powstają w nich naprężenia uwarunkowane termicznie.

W myśl norm i przepisów sformułowanie odpowiedni do cynkowania ogniowego oznacza, że przy zastosowaniu ogólnie przyjętej technologii cynkowania można otrzymać wymagane w międzynarodowych normach grubości powłoki, nic więcej.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego