+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

27. Dlaczego przy malowaniu proszkowym elementów ocynkowanych może dojść do gazowania i jak temu zapobiegać?

Tak zwane gazowanie ogniowych powłok cynkowych, wytworzonych metodą cynkowania jednostkowego, dotyczy przeważnie malowania proszkowego, ale także malowania farbami ciekłymi. Przyczyną tego zjawiska w przypadku malowania proszkowego są pozostałości topnika (chlorki cynku i żelaza), które zostają w procesie cynkowania wbudowane w puste przestrzenie powłoki cynkowej i tam pozostają. Jeśli przestrzenie te są otwarte na zewnątrz, co często ma miejsce, ma do nich dostęp wilgotne powietrze i dochodzi do reakcji kwasowych soli z otaczającym cynkiem z utworzeniem wodoru. Wodór wydziela się i w przypadku malowania powoduje gazowanie, tzn. pory i kratery w utwardzanej powłoce proszkowej lub pęcherze wielkości paznokcia w powłokach z farb ciekłych. Te ostatnie powstają często dopiero po paru tygodniach, gdy np. słońce wystarczająco ogrzeje elementy konstrukcji.

Zalecane środki zaradcze to:

– Stosowanie stali bezkrzemowych, ponieważ zjawisko gazowania dotyczy przede wszystkim stali uspokojonych krzemem. Zalecenie to napotyka szybko na trudności z powodu ograniczonej dostępności odpowiednich gatunków stali.

– Wygrzewanie przed malowaniem, ponieważ poprzez to zostają wysuszone zhydrolizowane sole cynku, zamknięte w powłoce cynkowej i  nie mogą reagować z cynkiem z wytworzeniem wodoru. Wadą takiego postępowania są podwyższone koszty.

– Wprowadzenie dodatków do proszku, które opóźniają reakcję sieciowania i w ten sposób pozwalają utwardzającej się powłoce proszkowej usieciować się dopiero po ulotnieniu się wodoru.

W przypadku farb ciekłych obowiązują podobne zalecenia. Korzystne jest wydłużenie czasu między cynkowaniem a malowaniem.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego