+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

3. Co odróżnia stal od żeliwa?

Pod pojęciem stali rozumiemy zgodnie z obowiązującymi normami materiał, w którym udział masowy żelaza jest większy niż jakiegokolwiek innego pierwiastka, zawartość węgla jest mniejsza niż 2 % i który zawiera inne pierwiastki.

2 % zawartość węgla jest więc granicą między stalą i żeliwem. Zgodnie z powyższą definicją zarówno stal, jak i żeliwo mogą zawierać wszystkie inne pierwiastki chemiczne, wraz z ich znanymi w procesie cynkowania ogniowego oddziaływaniami.

Z powodu podwyższonej zawartości węgla wiele mechanicznych parametrów żeliwa wykazuje przeciętnie niższe wartości niż dla stali, np. wytrzymałość na rozciąganie. Jednak w konkretnym pojedynczym przypadku może też być inaczej.

Odporność korozyjna niestopowego żeliwa jest zawsze wyższa niż niestopowej stali, dlatego trawienie z ubytkiem materiału jest znacznie trudniejsze w przypadku żeliwa niż stali.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego