+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

30. Jaki związek zachodzi między budową i przyczepnością powłok cynkowych? Jaki ranking można ustalić dla naprężeń rozciągających względnie dla naprężeń wywołanych przez drgania?

Przyczepność powłok cynkowych jest bezpośrednim następstwem ich struktury i budowy fazowej. Zaburzenia przyczepności występują prawie zawsze na granicach faz, które w związku z tym stają się słabymi punktami.

Powłoki konwencjonalne na stalach niskokrzemowych wykazują bez wyjątku wysoką przyczepność (ok. 20 N/mm2), ponieważ są zbudowane równomiernie i fazy międzymetaliczne są ze sobą dobrze zrośnięte. Jeśli pomimo to występuje utrata przyczepności, to najczęściej bezpośrednio przy podłożu stalowym, ponieważ podczas cynkowania tworzy się tam szczelina, która staje się słabym punktem. Stwierdzenia te odnoszą się w jednakowym stopniu do naprężeń rozciągających i naprężeń wywołanych przez drgania.

Konwencjonalne powłoki na stali Sandelina, z powodu ich również bardzo homogenicznej budowy, przy grubościach do ok. 400-500 μm wykazują bardzo dobrą przyczepność przy rozciąganiu (>20 N/mm2). Przy większych grubościach powłoki i naprężeniach wywołanych drganiami przyczepność jest ograniczona.

Na stalach Sebisty powłoki cynkowe każdego rodzaju wykazują najmniejszą przyczepność. Wynosi ona maksymalnie 15 N/mm2 lub nawet mniej, co występuje w przypadku elementów grubościennych z czasem cynkowania 15 minut i więcej. Przyczepność przy rozciąganiu i odporność na naprężenia wywołane drganiami są podobne. Przerwanie powłoki następuje zawsze pomiędzy fazami δ1 i ζ.

Zadziwiająco dobre wartości przyczepności przy rozciąganiu, pomimo heterogenicznej budowy wykazują powłoki cynkowe na stalach wysokokrzemowych (20 do 30 N/mm2). Prawdopodobnie wynika to z tego, że przestrzenie pomiędzy pojedynczymi dużymi kryształami twardego cynku faz żelazo/cynk są wypełnione cynkiem, który z powodu swojej ciągliwości może absorbować siły mechaniczne. Przyczepność przy naprężeniach wywołanych drganiami jest jednak obniżona w przypadku grubych powłok.

Powłoki cynkowe, otrzymane już w kąpielach z 0,3% zawartością cyny, wykazują przy rozciąganiu niezależnie od składu chemicznego stali, wartość przyczepności od 10 do maksymalnie 15 N/mm2.

Wartości przyczepności powłoki na ocynkowanym ogniowo elemencie mogą znacząco się różnić. Dobre i słabe parametry mogą bezpośrednio ze sobą sąsiadować.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego