+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

38. Jak postępować z konstrukcją ocynkowaną z punktu widzenia ochrony przed korozją?

Ocynkowane elementy konstrukcji, zwłaszcza świeżo ocynkowane, należy składować tak, aby nie były wystawione na działanie agresywnej atmosfery. W ten sposób zapewni się obok wilgoci powietrza także dostęp CO2 do powierzchni cynku i będą mogły powstać skuteczne warstwy ochronne. Agresywne dla cynku może być kwaśne powietrze w hali przygotowania chemicznego w ocynkowni.

Dla uniknięcia białej korozji nie wolno elementów ocynkowanych układać szczelnie jeden na drugim, a przy składowaniu na zewnątrz odległość od ziemi powinna wynosić przynajmniej 50 cm. Należy zadbać o to, aby na konstrukcji nie zbierała się woda ani nie powstawała w sposób ciągły woda kondensacyjna.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego