+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

31. Dlaczego grubość powłoki na krawędziach ciętych palnikiem na stalach uspokojonych krzemem jest znacząco mniejsza niż na powierzchni elementu?

W wyniku obróbki termicznej powstaje uboga w gaz czysto krystalizująca warstwa brzegowa żelaza α, na której wzrasta zwarta faza δ1, z wszystkimi następstwami charakterystycznymi dla tworzenia powłoki.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego