+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

13. Jakie metale zawiera tzw. konwencjonalny stop cynkowy w metodzie cynkowania jednostkowego i jakie jest ich działanie?

Konwencjonalny, tzw. klasyczny stop cynkowy zawiera poza cynkiem celowo dodane jedynie ołów i aluminium. Wszystkie inne stopy należy traktować jako stopowe kąpiele cynkowe, czyli z dodatkami stopowymi.

Cynk jest metalem tworzącym powłokę, jest nośnikiem reakcji żelazo/cynk i odpowiada za prawie wszystkie właściwości gotowej powłoki, w szczególności za ochronę przed korozją.

Ołów obniża napięcie powierzchniowe kąpieli cynkowej i przez to podwyższa jej zdolność zwilżania, ułatwia wybieranie twardego cynku i jest współodpowiedzialny za ewentualne powstawanie kwiatu cynkowego.

Negatywnym aspektem jest, że ołów zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia LME, wraz z cyną i bizmutem może zmniejszać przyczepność pomiędzy poszczególnymi fazami międzymetalicznymi oraz zmniejsza przyczepność później nanoszonych powłok malarskich, jeśli wydzieli się na powierzchni podczas chłodzenia. Ołów nie wpływa na lepkość kąpieli cynkowej.

Dodatek aluminium w ilości 0,001% do 0,01% zwiększa połysk powłok i ich ciągliwość. Zwłaszcza w przypadku stali zawierających dużo krzemu, aluminium w podanym przedziale stężenia działa w pewnym, wprawdzie ograniczonym zakresie, także w kierunku zmniejszenia grubości powłoki. Poza tym minimalizuje utlenianie kąpieli cynkowej poprzez tworzenie na jej powierzchni cienkiego filmu Al2O3 i zmniejsza tym samym udział popiołów cynkowych.

Nadmiar aluminium, zwłaszcza gdy na skutek niewłaściwego dodawania gromadzi się ono na powierzchni kąpieli cynkowej, prowadzi do powstania miejsc nieocynkowanych, czyli do tzw.  plamistości czarnej oraz do kleistości popiołów cynkowych.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego