+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

25. Jakie są warunki otrzymania optymalnych powłok cynkowych w procesie wysokotemperaturowym?

W procesie cynkowania wysokotemperaturowego powyżej 530°C powstają szczególnie dobre powłoki cynkowe, jeśli w stopniu wystarczającym spełnione są warunki tworzenia się fazy δ1 oraz niewielkie są możliwości późniejszej przemiany fazowej. Przypadek taki występuje, gdy:

– zawartość krzemu w stali jest mała,

– temperatura cynkowania jest wysoka i/lub szybko przekraczany jest interwał temperatury ok. 550°C przy chłodzeniu.

Takie zachowanie tłumaczy się tym, że albo wysoka musi być podaż żelaza w strefie reakcji, aby przyspieszyć powstawanie fazy δ1 i/albo krytyczny obszar przemiany fazowej ok. temperatury 550°C jest szybko pokonywany, aby zapobiec przemianie fazy mieszanej (δ1 + stop cynku) i zamrozić względnie ustabilizować ten niestabilny stan przejściowy.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego