Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego

10 sierpnia 2020

W dniu 16 lipca 2020 r. w Luboniu k/Poznania odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Zasada – Prezes Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Przedstawiając sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe podsumował ubiegły rok. W trakcie spotkania omówiono również najważniejsze wydarzenia branżowe oraz plan pracy.

Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego w głosowaniu jawnym zostały zatwierdzone jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie Członków PTC, a zarząd otrzymał absolutorium za rok 2019. Bardzo dziękujemy Delegatom za obecność i czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego

Członek PTC nie zajmujący się procesem Cynkowania ogniowego